Platobný systém E-Kolok

Pre zákazníka Slovenská pošta boli v roku 2014 vyvinuté platobné kiosky na modeloch Surf@Point Reflex Pay a Surf@Point Reflex Wall vo vlastnom dizajne, pre platby v hotovosti aj platobnou kartou.

HW vybavenie kiosku

  • originálny dizajn podľa potrieb zákazníka
  • odolný skelet
  • 19″ monitor s dotykovou obrazovkou
  • možnosť platby v hotovosti aj platobnou kartou
  • 2 termo tlačiareň pre dlhšiu prevádzku
  • pripojenie na centrálny systém eKolok 

Popis riešenia

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku. Platobný systém E-KOLOK tvorí súčasť elektronizácie verejnej správy a patrí k najmodernejším platobným systémom v Európe.

Ekolok je možné zakúpiť prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov, tzv. kioskov, prevažne na pracoviskách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti a orgánoch finančnej správy. Poplatník po výbere požadovanej služby a úhrade v hotovosti alebo platobnou kartou obdrží Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na konkrétnu službu. eKolok je možné použiť na ktoromkoľvek úrade do 30 dní odo dňa zakúpenia.

Viac informácií: Elektronické kolky

Postup pri kupovaní eKolku na Teraz.sk
Webnoviny o eKolkoch

Video