GastroKiosk systém

GastroKiosk systém

GastroKiosk systém predstavuje komplexné hardwarové a softwarové riešenie pre taký druh gastronomických prevádzok, kde zákazníka pri stole neobsluhuje  personál prevádzky, ale zákazník si svoju objednávku preberá pri výdajnom mieste.

                                 

Jadrom systémového riešenia je tzv. back-end, ktorý je inštalovaný na vyhradenom serveri v prevádzke. Umožňuje konfiguráciu celého systému a                  zabezpečuje správu obsahu, ktorý sa bude zobrazovať na samoobslužnom kiosku pre spracovanie a uhradenie objednávky zákazníkom. Prístup do tejto                časti systému je iba pre oprávnených pracovníkov pre správu systému podľa rôznej úrovne oprávnenia prístupov. Prístup je chránený prístupovým menom              a heslom.

Prostredníctvom dohodnutých komunikačných protokolov, back-end systém preberá základné údaje o ponuke z gastronomického systému                            prevádzkovateľa, minimálne v rozsahu kód položky, názov položky v tvare pre tlač na daňový doklad, sadzba DPH a jednotková cena.

Aktualizácia zoznamu položiek z gastronomického systému môže prebiehať automaticky v prednastavených intervaloch alebo na vyžiadanie aktualizuje        zoznam položiek obsluha. Pokiaľ dôjde k zmene v zozname položiek, obsluha je na túto zmenu upozornená.

Ku každej položke má potom správca systému možnosť priradiť doplňujúce údaje v rozsahu:

  •        obrázok produktu pre danú položku
  •        zoznam alergénov, ktoré produkt obsahuje, zo zoznamu alergénov
  •        priradiť položku do kategórie položiek podľa ponuky z preddefinovaného zoznamu kategórií ( napríklad polievky, hlavné jedlo, prílohy, nápoje... )
  •        priradiť k položke charakteristické skupinové vlastnosti z preddefinovaného zoznamu skupín (napríklad mäsité, bezmäsité, alko, nealko a pod. )
  •        množstvo a merná jednotka
  •        úplný názov položky tak, ako je uvedený v štandardnej ponuke pre zákazníka (jedálny a nápojový lístok, vývesné tabule a pod.)
  •    podrobnejší popis produktu, ktorý umožňuje bližšie zákazníkovi opísať ponúkaný produkt, podobne ako je uvádzaný v štandardnej ponuke pre zákazníka (jedálny a nápojový lístok, vývesné tabule a pod.)

        Pre podporu predaja má systém vo svojom jadre zabudovaný aj tzv. up-selling, čo znamená, že ku každej položke je možné priradiť kategóriu produktov, ktoré budú k položke ponúknuté, a to nasledovne:

  •        kategória položiek podľa jedálneho a nápojového lístka, ktorá má byť s položkou súčasne ponúknutá – extra príloha (napríklad pri výbere hlavného jedla sa súčasne zobrazia prílohy, pri výbere kávy sa súčasne zobrazí napríklad ponuka zákuskov a pod.)
  •        kategória položiek podľa jedálneho a nápojového lístka, ktorá má byť zákazníkovi ponúknutá pri ukladaní položky do nákupného košíka (napríklad pri objednaní polievky sú ponúknuté hlavné jedlá, pri objednaní kávy so zákuskom sú ponúknuté nealko nápoje a pod.)

Pre každú položku je možné nastaviť povolenie/blokovanie jej zobrazovania v objednávkovom systéme na kiosku, pre prípad, že daná položka je dočasne v ponuke nedostupná.

                        

        Back-end časť systému umožňuje prevádzkovateľovi systému podľa potreby pridávať a odoberať jazykové mutácie a pre všetky jazykové mutácie zadať preklady textov.

                                  

Na spracovanie objednávky zákazníkom slúži tzv. front-end časť systému, ktorá preberá všetky informácie o produkte podľa konfigurácie v jadre systému – back-end. Základom je samoobslužný kiosk s 32“ dotykovou obrazovkou, vybavený zariadením pre bezhotovostnú platbu, tlačiarňou daňových dokladov aj s prepojením na elektronickú evidenciu tržieb (napríklad na Slovensku eKasa, v Českej republike systém EET).

Doplnkovou výbavou môže byť čítačka čiarových kódov a QR kódov pre načítavanie údajov z rôznych zľavových kupónov, prípadne čítačka bezkontaktných kariet, ktorá umožňuje načítanie údajov z bezkontaktných kariet z vernostného programu a prepojenie systému na tieto vernostné programy.

Kiosk doporučujeme vybaviť aj dištančným snímačom. Dištančný snímač detekuje prítomnoť osoby pred kioskom a v prípade vzdialenia sa používateľa od kiosku, zabezpečí automatické zrušenie rozpracovanej a riadne neukončenej objednávky a návrat do úvodnej ponuky systému. Tým sa  predcházda „nechceným nákupom“  ďalším zákazníkom. Kiosk je možné doplniť aj o modul pre hotovostné platby.

          Zákazník si prostredníctvom dotykovej obrazovky vyberá z ponuky podľa konfigurácie v jadre systému. Po výbere požadovanej kategórie produktov ( napríklad polievky, hlavné jedlá, dezerty, nápoje...) je mu zobrazená ponuka produktov priradená do príslušnej kategórie. Pre zostavenie objednávky, jednotlivé požadované produkty zákazník ukladá do nákupného košíka.

                                                                                                        


Podľa nastavenia v jadre systému, up-selling zabezpečuje, že ak je v jadre systému k vybranej položke priradená kategória položiek ako „extra príloha“, položky z tejto kategórie sú zákazníkovi zobrazované súčasne s informáciami o vybranom produkte.

                                                                                                                      


Pri ukladaní položky do nákupného košíka, up-selling zabezpečuje, že zákazníkovi je ponúknutá tá kategória produktov, ktorá bola k danej položke priradená ako „ponúknuť kategóriu“

                                                                                          

        Počas celej prípravy objednávky, zákazník vidí obsah svojho nákupného košíka.

        Pred ukončením objednávky a jej uhradením je zákazníkovi zobrazený celý obsah jeho nákupného košíka a po jej uhradení mu je vytlačený doklad o úhrade (daňový doklad) spolu s poradovým číslom jeho objednávky.

 

                                                                                                     

        Po uhradení objednávky sú prostredníctvom dohodnutých komunikačných protokolov odoslané všetky informácie o objednávke do gastronomického systému  prevádzkovateľa a celý proces spracovania a vydania objednávky následne prebieha tak, ako keby si zákazník objednal pri obsluhe „za pultom“.

        Prevádzkovanie systému umožňuje zýšiť štandard poskytovaných služieb a znížiť nároky na obslužný personál. Systém bezhotovostných platieb znižuje náklady na manipuláciu s hotovosťou (rozmieňanie na vydávanie, odvádzanie drobných mincí do banky, v prípade väčších obnosou bezpečný transport hotovosti do banky). A v prípade využitia hotovostného modulu, minimalizuje počet osôb, ktoré prídu do styku s hotovosťou.

        Systém je možné doplniť aj o modul pre manažment a správu reklamného obsahu zobrazovaného na obrazovke samoobslužného kiosku v čase, keď tento nie je aktívne používaný zákazníkmi. Prevádzkovateľ tak má možnosť zobrazovať na obrazovke kiosku rôzne upútavky na svoje vybrané produkty a akcie. Tento reklamný priestor môže    za úhradu poskytnúť aj tretím stranám ( napríklad poskytovateľom iných služieb v okolí – taxi, obchody, hotely...), čo urýchli návratnosť investície do tohto systému.

Príklad nasadenia:

Tatry mountain resorts