Vyvolávacie a rezervačné systémy

Komplexný vyvolávací systém prideľuje klientom poradové čísla a podľa poradia ich vyvoláva k príslušnému pracovisku podľa zvoleného úkonu.

Ovládanie pre klienta je zabezpečené prostredníctvom antivandalského dotykového monitora, ktorý umožňuje klientovi jednoducho, intuitívne, iba dotykom, vybrať si z prehľadnej, konfigurovateľnej ponuky agendu, ktorú chce vybaviť.

Na dotykovej obrazovke terminálu vyvolávacieho systému sú umiestnené ikony pre výber úkonu, ktorý chce klient vybaviť. Počet tlačidiel a ich funkčnosť je konfigurovateľná cez administračnú časť vyvolávacieho systému.

Referencie

  • Finančná správa, daňové úrady Košice, Banská Bystrica
  • Ambulancie lekárov, celé Slovensko
  • ContiTech Dolné Vestenice